• Jan Bruyn landschapsarchitectuur
  • Kalkestraat 34c, Dodewaard
  • 06 13261503
  • janbruyn@hetnet.nl

Bureau

JANBRUYNlandschapsarchitectuur richt zich op diverse plantypen en op verschillende schaalniveaus: van visie- en planvorming op de regionale schaal tot gedetailleerd uitgewerkte ontwerpen, zowel in stedelijk als in landelijk gebied.

Afhankelijk van aard en omvang van de opgave wordt samenwerking aangegaan met andere specialisten, zoals ecologen, planologen, stedenbouwkundigen, civieltechnici, verkeerskundigen, RO-juristen, archeologen en cultuurhistorici.